Iconisch Beethovenconcert

 
Een iconische Beethovenconcert

Het concert dat Beethoven op 5 april 1803 zelf organiseerde in het ‘Theater an der Wien’, is een van de belangrijkste in zijn carrière omdat er voor het eerst uitsluitend orkest- en koorwerken van hemzelf op het programma stonden, waardoor hij zich definitief op de wereldkaart zette als componist. Maar wellicht nog opmerkelijker is het feit dat er tijdens dit concert grootse werken werden uitgevoerd die Beethoven had gecomponeerd tijdens en na de zogenaamde ‘Heiligenstadt-crisis’ in de zomer van 1802, een maandenlange donkere periode in zijn leven als gevolg van de dramatische confrontatie met zijn ongeneesbaar gehoorprobleem.

Deze existentiële crisis heeft er uiteindelijk toe geleid dat Beethoven besliste om van het componeren van nieuwe muziek zijn grootste levensambitie te maken.  Deze beslissing had meteen gevolgen voor zijn muziek die vanaf nu grensverleggend en modern zou zijn, wat zeer duidelijk hoorbaar was tijdens het concert van 5 april 1803. Men kan zonder meer de drie werken – de Tweede symfonie, het Derde pianoconcerto en het oratorium Christus op de olijfberg – als sleutelwerken beschouwen omdat Beethoven zich afzette van de klassieke traditie, én omdat hij in deze werken zijn eigen, typische stijl en klank vond.

Op die manier legde hij de basis voor de latere ‘heroïsche’ orkest werken zoals de Eroica en het Vijfde pianoconcerto. In die zin is deze productie meer dan een reconstructie van een belangrijk historisch concert, maar is het vooral een goede mogelijkheid om tot een beter begrip te komen van Beethovens radicaliteit en moderniteit.

PROGRAMMA           

L. VAN BEETHOVEN: Symfonie nr. 2 in D, op. 36
L. VAN BEETHOVEN: Pianoconcerto nr. 3 in c, op. 37
L. VAN BEETHOVEN: Oratorium Christus am Ölberge, op. 85

Arnold Schoenberg Chor Wenen

SOLISTEN:                    

Marlis Petersen, sopraan
Steve Davislim, tenor
Dietrich Henschel, bas
Kristiaan Bezuidenhout, piano