MISSA SOLEMNIS

 
Mis voor de Vrede voor 100 jaar einde WOI

Eind november stond de zelden uitgevoerde Missa solemnis van Beethoven op het programma in Antwerpen (deSingel), Berlijn (Philharmonie) en Baden Baden (Festspielhaus). Precies 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog kon men zich geen beter moment bedenken om deze ‘Mis voor de Vrede’ te programmeren.

Beethovens Missa solemnis is één van zijn laatste en tegelijkertijd meest monumentale composities. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat zij in maart 1819 zou worden uitgevoerd tijdens de intronisatie van aartshertog Rudolph in Olmütz (Hongarije), één van de voornaamste mecenassen van Beethoven. De compositie was evenwel niet op tijd klaar en kreeg dimensies waardoor zij niet meer geschikt was voor een uitvoering binnen de liturgie, met het gevolg dat dit stuk enkel nog kan worden gespeeld in de profane context van normale concertzalen.

Beethoven heeft met deze compositie een universele boodschap aan de mensheid gebracht. Vooral het laatste deel, het Dona nobis pacem¸ is geëvolueerd tot een lang uitgecomponeerde oproep tot vrede. In die zin is Beethovens Missa solemnis een stuk met een hoge actualiteitsgehalte. Zij geeft uitdrukking aan de ambitie van de mens om in vrede te leven met zichzelf én met zijn omgeving, en zij inspireert ons allen om te streven naar een betere en vreedzame wereld. Precies 100 jaar na het einde van de eerste wereldoorlog kan men zich geen beter moment bedenken om de Missa solemnis uit te voeren.

Het concert in Berlijn was trouwens het slotconcert van de herdenkingsdag ‘100 jaar einde WOI’ in aanwezigheid van Koning Filip en Koningin Mathilde en enkele Duitse hoogwaardigheidsbekleders.

Om de exclusiviteit en de hoogstaande kwaliteit van deze productie te garanderen, werd de Missa solemnis van Beethoven uitgevoerd in samenwerking met het bekende Weense Arnold Schoenberg Koor en een uitmuntende selectie internationale solisten.

ORKEST

Le Concert Olympique onder leiding van dirigent Jan Caeyers
in samenwerking met Arnold Schoenberg Koor uit Wenen

SOLISTEN   

Malin Hartelius, Sopraan
Dame Sarah Connolly, Mezzosopraan
Steve Davislim, Tenor
Hanno Müller-Brachmann, Bas

Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid.