Het orkest

De Beethovenreferentie bij uitstek

Le Concert Olympique is een nieuw orkest dat op het hoogste niveau wil musiceren en streeft naar een unieke eigentijdse muziekbeleving, gebaseerd op historische inzichten, een grondige lezing van de partituur en een queeste naar schoonheid. Het orkest bestaat uit een groep van 45 uitgelezen musici uit heel Europa die enkele keren per jaar samenkomen om zich als het ware te laven aan de Beethovenexpertise van Jan Caeyers en samen met hem zorgvuldig samengestelde programma’s en projecten uit te voeren waarin Beethoven en zijn tijdgenoten centraal staan.

Le Concert Olympique brengt uitvoeringen van Beethovens muziek gebaseerd op inzicht, en beoogt een authentieke, relevante, spraakmakende en referentiële ervaring voor het publiek.  

De hoekstenen van Le Concert Olympique zijn uiteraard de 45 muzikanten die bijzonder gemotiveerd zijn om de Beethovenexpertise van Jan Caeyers in elk programma zo getrouw en scherp mogelijk tot leven te brengen. Maar er is meer: Le Concert Olympique is een Beethovenorkest met een duidelijke visie, missie en ambitie. Het concept, de context, de waarden, de kleur en de stijl maken deel uit van een weloverwogen totaalvisie.

>> Download HIER de bio van het orkest, dirigent Jan Caeyers en logo's van Le Concert Olympique.

Dirigent
Orkestmusici
Beethoven
Context
Visie & Missie
Orkestconcept
Waarden
Canon
Uitvoerings-stijl
Naam
Kleur
Europese dimensie

Dirigent

De nieuwe rol van de dirigent

Le Concert Olympique kiest bewust voor een vernieuwend en slagvaardig orkestmodel, waarbij de artistieke know how van de dirigent het uitgangspunt vormt. Slechts wanneer de dirigent de mogelijkheid heeft om van in het begin van het productieproces een visie op alle parameters te formuleren, wordt het hoogste kwaliteitsniveau bereikbaar: de keuze van de orkestleden en de gebruikte instrumenten, de inrichting van de partituren, de organisatie van de repetities tot en met de afloop van het concertritueel.

Door de brede invulling die Jan Caeyers aan zijn dirigentenrol geeft en door het globale verhaal dat hij als expert over Beethoven brengt, wordt tegemoetgekomen aan een grote behoefte van het publiek.

Door zijn Beethovenbiografie, de theaterproducties en literaire happenings wordt er een zeer breed publiekssegment bereikt dat hierdoor aangemoedigd wordt om muziek live in de concertzaal te beleven.

Voor meer informatie over Jan Caeyers als Beethovenexpert, dirigent en auteur van de Beethovenbiografie : klik hier >>

 

Orkestmusici

Musici met een passie voor Beethoven

De 45 musici van Le Concert Olympique, waaronder ook een aantal voorstaande Vlamingen, komen uit en zijn actief in heel Europa.

Het inzicht in de partituur en de treffende verklanking ervan zijn cruciaal. In die optiek is het evident dat iedereen gemotiveerd is om deelgenoot te worden van de begeestering en muzikale kennis  van de dirigent en zijn ambitie deelt om de Weense klassieke muziek te spelen op het hoogste niveau. Het feit dat het orkest in duidelijk afgebakende projecten werkt, zorgt bovendien voor de nodige scherpte: de musici van Le Concert Olympique zijn er zich van bewust dat het orkest zijn internationale plaats moet verdienen door uitmuntende prestaties binnen de uitgetekende artistieke koers.

Maak kennis met de orkestmusici van Le Concert Olympique: klik hier >>

Beethoven

De grootmeester Beethoven

In de programmering van Le Concert Olympique staat Beethoven uiteraard centraal. In zijn baanbrekende boek Beethoven. Een biografie portretteert dirigent en Beethovenexpert Jan Caeyers Beethoven als een universeel genie die bovendien een perfecte balans wist te vinden tussen ratio en emotie, en tussen power en controle.

Naast de bekende symfonieën en concerto’s brengt Le Concert Olympique ook minder bekende en zelden gespeelde composities van Beethoven zoals zijn grote vocale werken. Het muziekhistorisch perspectief wordt aangevuld met muziek van onder meer Haydn, Mozart, Schubert en Mendelssohn.

Bij sommige producties wordt een brug gemaakt naar andere kunstdisciplines. Zo werd Beethovens Egmont in november 2012 integraal uitgevoerd met een gloednieuwe tekst van de Belgische schrijver Erwin Mortier.

Beethoven is echter niet alleen muzikaal interessant. Dat hij symbool staat voor het omzetten van crisissen in een positieve drive, is een waarde die Le Concert Olympique impliciet en expliciet wil uitdragen. Ook het verleggen van grenzen, wat tegenwoordig als innovatie wordt bestempeld, is organisch met hem te associëren.

Artistiek directeur Jan Caeyers streeft er steeds naar om evenwichtige en tegelijk verrassende programma’s samen te stellen: zie concertagenda >>

Context

Beleving van Beethoven op het hoogste niveau

Jan Caeyers schreef zijn uitgediepte visie op Beethoven neer in het lijvige boek Beethoven. Een biografie dat in 2009 in het Nederlands, in 2012 in het Duits en in 2013 in het Hongaars werd gepubliceerd. Andere vertalingen (onder meer in het Chinees en het Engels) staan in de steigers.

Het schrijven van dit boek was een indirecte aanleiding voor het creëren van het orkest Le Concert Olympique, waarmee Jan Caeyers, samen met 45 enthousiaste musici, zijn gerijpte visie op Beethoven en de Weense klassieke muziek kan uitdrukken, om zo de schatten die verborgen liggen tussen de muzieklijnen van deze bijzondere componist te laten klinken en opnieuw te laten leven en beleven.

Raadpleeg de concertagenda van Le Concert Olympique voor een unieke Beethovenbeleving.

Visie & Missie

Ambitie in combinatie met expertise en perfectie

Le Concert Olympique is een Beethovenorkest naar Weens klassiek model en werd opgericht in 2010 met als horizonten 2020 en 2027, de 2 jubileumjaren van Beethoven.

In 2020 zal Beethoven immers 250 jaar geleden geboren zijn en in 2027 zal hij 200 jaar geleden gestorven zijn. Het spreekt voor zich dat er internationaal veel aandacht zal gaan naar de dubbele verjaardag van één van de belangrijkste persoonlijkheden uit de wereldgeschiedenis op een tijdsspanne van amper zeven jaar.

De missie is even eenvoudig als ambitieus: tegen 2020 internationaal beschouwd te worden als dé Beethovenreferentie en dit zowel op het vlak van research als op het vlak van authentieke uitvoering, wat de grootste garantie biedt voor een intense concertbeleving.

Orkestconcept

Exclusiviteit op alle niveaus

Le Concert Olympique is een Beethovenorkest, dit is een orkest naar Weens klassiek model. De bezetting is afgestemd op de uitvoering in exemplarische omstandigheden van het symfonische repertoire van de late 18de en vroege 19de eeuw, met een klemtoon op het oeuvre van Ludwig van Beethoven.

Een cruciaal gegeven is dat Le Concert Olympique geen ‘vast’ orkest is en dit bewust niet wil worden. Enkele keren per jaar komen 45, met grote precisie geselecteerde musici een tijdlang samen om te werken aan een exclusief project. Die exclusiviteit vermijdt routine en garandeert een intensieve beleving en betrokkenheid, zowel bij spelers als bij publiek.

Laat je onderdompelen in onze Beethoven experience.

Waarden

Beethoven in de diepte en de breedte

Le Concert Olympique is een verhaal in de diepte, waarbij nieuwe wegen worden ingeslagen om muziekhistorisch relevante interpretaties van de muziek van Beethoven te verzorgen. Maar ook een verhaal in de breedte over, met en door Beethoven, dat moet leiden tot bijzondere ervaringen en belevingen voor het bestaande en een nieuw en ook jong publiek. 

Le Concert Olympique staat voor authenticiteit en integriteit en voor het bewust vermijden van makkelijke successen, als voorbeeld van het feit dat Le Concert Olympique voor een eerlijke en duurzame aanpak staat.

Er is echter meer dan alleen de muziek van Beethoven. De grootmeester Beethoven heeft immers ontelbare mensen geïnspireerd en doet dat nog steeds. Le Concert Olympique overstijgt dan ook het traditionele orkest. Zij biedt een totale Beethovenbeleving via beeld, geluid, woord en muziek. 

Canon

Klassiekers met een grote "K" van Kunst en Kwaliteit

Meer en meer stelt men vast dat er bij het publiek een behoefte leeft naar een gefundeerde, grondige omgang met kunst en cultuur. De mensen zijn – meer dan men tot nog toe dacht – wel degelijk bereid inspanningen te leveren op voorwaarde dat zij ernstig worden genomen en dat hun honger naar kwaliteit en authentieke beleving op een dito wijze wordt ingevuld.

Dat geldt ook voor de klassieke muziek en het is dan ook niet toevallig dat de van oudsher trendsettende ‘Internationale Kunstcampus deSingel’ paradoxaal genoeg al enkele seizoenen uitpakt met een serie ‘Ken uw klassiekers’. Het succes van de lijvige Beethovenbiografie van dirigent Jan Caeyers en de hoge luistercijfers van de Beethovenvierdaagse op de Vlaamse klassieke muziekzender Klara bevestigen deze analyse.

Uitvoeringsstijl

Hedendaags en historisch : het beste van beide werelden

De keuze om Le Concert Olympique als een Beethovenorkest naar Weens klassiek model samen te stellen, is fundamenteel. Met uitzondering van de trompetten en de pauken, kiest Le Concert Olympique bewust voor een uitvoering op moderne instrumenten, zij het dat de verworvenheden van de historische uitvoeringspraktijk hierin volledig wordt geïntegreerd.

Dirigent en orkest willen samen tot een uitvoeringsstijl komen die tegelijkertijd historisch gemotiveerd én eigentijds is. Op die manier is de weg vrij voor een nieuwe ‘authenticiteit’ die tegemoet komt aan de verwachtingen van een nieuwe eeuw, en wordt het concert een moment van intense beleving van zuivere schoonheid.

Deze beleving en koppeling van 'historisch erfgoed' aan een 'eigentijdse relevante invulling' wordt ook visueel versterkt door de samenwerking met het prestigieuze Antwerpse modehuis Maison Anna Heylen.

Naam

De spirit van vernieuwing en moderniteit

De naam van het orkest verwijst uitdrukkelijk naar “Le Concert de la Société Olympique”, dat tussen 1782 en 1789 de belangrijkste concertorganisatie was in Parijs. Deze vereniging baarde heel wat opzien toen ze in 1785 zes symfonieën bestelde bij Joseph Haydn. Met deze Parijse symfonieën was de geboorte van de moderne klassieke symfonie een feit.

Le Concert de la Société Olympique was gevestigd in het Palais-Royal - de bakermat van de progressieve, prerevolutionaire en sociale beweging in Frankrijk. De organisatie zocht een eigen plaats ten aanzien van het verleden en het establishment.

Die spirit van vernieuwing, de ruimte voor moderniteit, vormt de basisfilosofie van het orkest: ‘het oude’ sluit ‘het nieuwe’ niet uit. Le Concert Olympique is en wordt geen vastgeroest instituut. Meer hierover in het orkestconcept.

Kleur

Magie van klank en kleur

De basisambitie van Le Concert Olympique, om tijdloze traditie te koppelen aan eigentijdse beleving, wordt ook visueel vertaald. De musici treden niet op in klassiek ornaat, maar worden gekleed door het prestigieuze Antwerpse modehuis Maison Anna Heylen. Elke muzikant draagt een kledingstuk dat door Anna Heylen werd gepersonaliseerd, met een scherp oog voor zijn of haar persoonlijkheid én functie in het orkest.

De ontwerpster koos voor verrukkelijke variaties van indigoblauw, die betoverend harmoniëren met de kleur en de glans van de instrumenten. Het publiek komt in de eerste plaats voor de muziek, maar met deze magie van klank en kleur wordt elk concert een feest voor de zintuigen.

Europese dimensie

Beethoven op de Europese concertagenda

Sinds het debuut van Le Concert Olympique in oktober 2010 in deSingel in Antwerpen (België) was het meteen duidelijk dat er voor dit nieuwe Beethovenorkest, met zijn uitmuntende kwaliteit en scherpe inhoudelijke visie, ook op Europees niveau een vooraanstaande rol  is weggelegd.

Wereldwijd uniek is het feit dat Jan Caeyers met Le Concert Olympique beschikt over een orkest waarmee hij zijn visie op Beethoven ook tot klinken kan brengen.

Na een reeks zeer succesvolle concerten in België werd Le Concert Olympique dan ook geprogrammeerd in het Musikverein in Wenen (Oostenrijk), het Concertgebouw van Amsterdam en De Doelen in Rotterdam (Nederland).

In 2020 zal het precies 250 jaar geleden zijn dat Beethoven werd geboren en in 2027 zal hij 200 jaar geleden gestorven zijn, met het gevolg dat 2020 en 2027 internationaal belangrijke feestjaren worden. Voor Le Concert Olympique zijn dit speerpuntmomenten, die gekoppeld worden aan een internationale concertagenda.